Intake fysiotherapie

Intake en onderzoek na screening of verwijzing

  • 30 minuten
  • 40 euro
  • Westblaak

Beschrijving van de dienst

Om een duidelijk beeld van uw klachten en de herstelmogelijkheden te krijgen bestaat de eerste afspraak uit een uitgebreide intake bestaande uit een anamnese (gesprek) en onderzoek. Hierbij worden allereerst de persoonsgegevens, medische gegevens en verzekeringsgegevens genoteerd. Indien een patiënt gebruik maakt van de Directe Toegankelijkheid voor Fysiotherapie (DTF), oftewel als u zich zonder verwijzing bij ons aanmeldt, zal de fysiotherapeut na een korte screening beoordelen of fysiotherapeutisch onderzoek zinvol is. Als dit het geval is, of als u met een verwijzing bent doorgestuurd door de (huis)arts, zal de fysiotherapeut middels een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek een diagnose stellen en u hier meer uitleg over geven. Zodra de fysiotherapeutische behandeling opgesteld is, zal de fysiotherapeut u een behandelingsvoorstel doen, welke duidelijkheid geeft over de exacte invulling van de behandeling, de tijdsplanning en de te verwachte resultaten. Dit vormt de basis voor uw behandelplan. Wanneer er na de intake en het onderzoek binnen het halfuur nog tijd is voor een stukje behandeling en/of advies, dan zal hier direct mee aangevangen worden. Wilt u hier zeker van zijn? Boek dan de combinatie 'intake, onderzoek en zitting' van 1 uur.


Contactgegevens

  • Westblaak 109, Rotterdam, Nederland

    + 06 - 36 21 72 08

    info@runyourbody.nl