top of page
Run-your-body-DEF.png

Klachtenregeling

Binnen onze praktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden richting de cliënt. Mocht u desondanks een klacht of opmerking hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze praktijk, kunt u dit mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven.

 

Klachtenregeling Run your Body, fysio & training

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Onze fysiotherapeuten hebben de officiële studie afgerond, het diploma behaald, voldoen aan alle basiseisen en staan ingeschreven in het BIG-register van de overheid.

 

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan?  Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. U kunt gebruik maken van onze klachtenregeling bestaande uit de volgende opties:

1. Ga in gesprek met uw behandelend fysiotherapeut
Indien u onder behandeling bent bij uw fysiotherapeut en u heeft een klacht over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelend fysiotherapeut. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.

 

Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan is het mogelijk om bij Run your Body een gesprek met een van zijn/haar collega’s aan te vragen die eventueel kan plaatsvinden samen met uw behandelend fysiotherapeut. In samenspraak met deze collega wordt er gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Van de uitkomsten van dit gesprek zal een verslag worden geschreven en door beide partijen worden ondertekend. Indien nodig kan er op basis van deze klacht een traject worden gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

 

2. Een schriftelijke klacht indienen
Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) per post of per e-mail een klacht in te dienen. Wij verzoeken u om in uw brief het volgende aan te geven:

  • De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?

  • Wanneer heeft de gebeurtenis plaats gevonden?

  • Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen?

  • Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat.

 

3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Indien uw klacht door middel van bovenstaande opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure bij de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF. Wij zijn als praktijk aangesloten bij deze Klachtenregeling van het KNGF. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur). De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. Meer informatie vindt u op www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit.

bottom of page